fbpx

UNESCO MİRASI LİSTESİNDEN SEÇMELER: ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ

Konya’ya bağlı Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, 1958 yılında keşfedilerek Neolitik Dönem’e ait önemli ipuçları edinebileceğimiz bir arkeoloji merkezi olmuştur.

UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Listesine dahil edilen Çatalhöyük, kentin, medeniyetin ve ziraatın temellerine dair bir analizi mümkün kılması dolayısıyla uluslararası olarak da bir ilgi odağı haline gelmiştir. 9400 yıllık tarihi geçmişi ve ilginç mimari yapısıyla dikkat çeken Çatalhöyük’te bilimsel kazılar günümüzde de devam etmektedir.

Çatalhöyük, duvar resimlerinde bir kent planının ilk izlerine rastlanılan bir yerleşim yeri olarak köylerden kentsel hayata geçiş noktasında da önemli bir merkez özelliği taşımaktadır. Çatalhöyük Neolitik Kenti, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekleriyle de benzersiz ve evrensel bir değere sahiptir.

Five and More Travel Ekibi

Rotalarımız