fbpx

Dünyanın en sürdürülebilir 10 şehri

2022 listesini Five and More Travel ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

1.Kopenhag, Danimarka

Kopenhag’ın Dünyanın En Sürdürülebilir 10 Şehri listesinin en başında yer almasının en önemli nedenini şehre ait ekolojik teşvikler oluşturmaktadır. Şehre yapılan yatırımların büyük bir çoğunluğunu yeşile yönelik alternatif çözümler oluşturmakta ve şehirde ikamet edenlere de yüksek bir yaşam kalitesi sunulmaktadır.

2. Amsterdam, Hollanda

En yaygın ulaşım aracının bisiklet olduğu Amsterdam’da bisiklet kullanımının yanı sıra elektrik araçların kullanılmasının teşvik edilmesi noktasında 300’den fazla elektrikli araç şarj etme bölgesi de bulunmaktadır. Bu şekilde, Amsterdam, yayılan emisyon miktarını azaltıcı yönde bir değişim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan konutlarda güneş paneli kullanımının artmaya başlaması da Amsterdam’ı yenilenebilir enerji noktasında önemli bir noktaya getirmektedir.

3.Stockholm, İsveç

2040 yılına kadar fosil yakıt kullanımını ortadan kaldırmayı hedefleyen Stockholm, uyguladığı politikalar doğrultusunda yeşil bir toplum tahayyülü kurmakta ve inşa etmektedir. Biyoyakıt kullanımının da giderek yaygınlaştığı şehir, atık ısıyı yeniden ürettiği bir sistem kurduğu 30.000 kişi kapasiteli stadyuma da ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekmektedir.

4.Berlin, Almanya

1. Dünya Savaşı’nın etkisiyle nesiller boyu aktarılan bir eğilim doğrultusunda kendi yiyeceklerini yetiştirmeye ve bu anlamda yeşil alanlara daha fazla önem vermeye başlayan Almanya, sosyal politikalarını bu doğrultuda oluşturarak Berlin gibi bir metropolü de önemli bir sürdürülebilir şehir konumuna getirmiştir. Elektrik araç kullanımının giderek yaygınlaşması, Berlin’de 400’den fazla şarj noktası oluşturularak vatandaşların elektrikli araç kullanımını teşvik edici bir işlev görmüştür.

5.Portland, Oregon

Şehir nüfusunun %8’lik kısmının bisikleti ana ulaşım aracı olarak kullanması, Portland’ı sürdürülebilir şehir listesine koyan en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan ürettiği atığın yaklaşık %50’sini geri dönüştüren Portland, bu noktada istatiksel anlamda oldukça önemli bir sürdürülebilir nitelik kazanmaktadır.

6. San Francisco, Kaliforniya

Nüfusunun 860.000 civarında olduğu San Francisco, bu nüfusa rağmen sunduğu yenilikçi çözümler ile En Sürdürülebilir 6. Şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Plastik kullanımının yasaklanması yönünde yasal işlemlerin yürütüldüğü Kaliforniya, atıklarının %80’ini depolama alanlarından uzaklaştıran bir politika izleyerek sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

7.Cape Town, Güney Afrika

2008 yılında rüzgar çiftlikleri kurarak enerjisinin büyük bir kısmını buradan sağlayan Cape Town, bisiklet yollarına yaptığı yatırımlar ve bisikletin ücretsiz kullanımı için sunduğu fırsatlarla listeye girmeyi fazlasıyla hak eden bir noktada durmaktadır. Bunların yanında, şehirde yaşayan insanların güneş paneli kullanımının ve kendi bahçelerinde meyve ve sebze yetiştirmesinin giderek yaygınlaşması da Cape Town’un sürdürülebilir bir şehir olarak adlandırılmasına etki etmiştir.

8.Helsinki, Finlandiya

Finlandiya Körfezi’nin bir yarımadasında bulunan Helsinki, %75’i çevre dostu olarak onaylanan otelleriyle birlikte özellikle turizm alanında oldukça yenilikçi bir tutum geliştirmiştir. Gıda ve su atığı ya da enerji kullanımı üzerinden oluşturdukları çevre planı bu bağlamda önemli bir işlev görmektedir. Helsinki’nin bir ilçesi olan Viikki, 23 hektarlık yerleşim alanıyla sürdürülebilirliğe odaklanarak güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin merkezde yer aldığı bir proje bölge olarak varlığını sürdürmektedir.

9.Vancouver, Kanada

Okyanus, orman ve dağlarla çevrili olan Vancouver, En Yeşil Şehir Girişimi’ni başlatarak, en düşük sera gazı emisyonlarını üretmeye başlamış ve yerel yönetimlerin desteğiyle çevresel etkilerle mücadele etme noktasında önemli bir merkez haline gelmiştir.

10.Reykjavik, İzlanda

2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarının üretimini ortadan kaldırmayı hedefleyen Reykjavik, hidrojen otobüsleri ile toplu taşımayı teşvik edici bir politika izlemekte ve sürdürülebilirlik noktasında uyarlanabilir değişiklikleri merkezine almaktadır.

Five and More Travel Ekibi

Rotalarımız